Shum bola (kitobi)

   Rastalar obod. Qaymoq bozorining burilishida mahkamaning boshida Ilhom samovarchining kattakon choyxonasi bolib, unda grammofon chalinadi. Turli-tuman plastinkalar orqali Toychi hofiz, Hamroqul qori, Hoji Abdulaziz va Fargona yallachi xotinlari ketma-ket maqomlar, yallalar,